AGENDA

van 22 mei 2018 tot 18 december 2018

 

22-05-2018

·         IF3 en EF2/2018 : opvolging binnen de club.

 

29-05-2018

·         Minireeksen salon 2018: voorstelling en bespreking.

·         Techniekavond onderwerp(en) nog te bepalen.

 

05-06-2018

·         Intern forum 4/2018: max.2 werken/pers. (een werk = digitaal beeld of reeks digibeelden).

·         Binnenbrengen Prijs erevoorzitter (zie wedstrijden).

 

12-06-2018

·         Extern forum 3/2018: bespreking door gastclub.

 

19-06-2018

·         Minireeksen: uiterste datum inleveren

·         Audiovisuele reeksen: bespreking - naargelang het aantal gebeurt dit binnen de club of met een gastjury.

·         IF4 en EF3/2018: opvolging binnen de club

ZOMERVAKANTIE

04-09-2018

·         Technische avond: ons fototoestel, rechttrekken en perspectief, PTE, fotoreeks digitaal presenteren, vraagstelling…

 

*09-09-2018

·         KAVF-reis Rijsel

 

*16/09/2018

·         F72 clubuitstap : fotografische wandeling in de buurt van het “Eilandje”

 

18-09-2018

·         Fora: bespreking van nog aangepaste werken uit de voorbije fora + bespreking “nieuwe” werken die mogelijk geschikt zijn voor Salon 2018.

 

25-09-2018

·         Themafoto’s 2018: laatste bespreking.

·         Werk van de Leden (digi): vertonen van de binnengebrachte werken (ten laatste op 23/09 naar Ria opsturen !)

·         Prijs van de Erevoorzitter: bekendmaken + bespreken resultaat.

 

02-10-2018

·         Jurering: digitale werken van Dika Kapellen.

 

16-10-2018

·         Proefprojectie: “Werk van de leden

·         Themawerken zuil: inleveren bij Paul.

·         Eerste bespreking salon 2018

 

23-10-2018

·         Afspraken salon met o.a. aankopen, taakverdeling voorbereidend werk,…

·         Verdeling werken in de tentoonstellingsruimte.

 

*Salon 2018

 

Opbouw:

01/11/2018 + 02/11/2018 van 9u tot 18u.

Opening :

02/11/2018  om 20.00u.

Verder open:

03/11/2018 en 04/11/2018 van 10u tot 18u.

 

 

13-11-2018

·         Bespreking salon 2018.

·         Financieel overzicht salon 2018.

 

*18/11/2018

·         F72 clubuitstap

27-11-2018

·         Jurering en fotobespreking: een leidraad.

 

04-12-2018

·         Jurering voor andere club

 

11-12-2018

·         Intern Forum 1/2019: : max.2 werken/pers. (een werk = digitaal beeld of reeks digibeelden).

 

18-12-2018

·         Mijn fotograaf:  enkele leden bespreken een fotograaf die hun interesse meedraagt.

  

                    *= niet op dinsdagavond

 

Notitie:

·         binnenbrengen digitale bestanden kan ook uploaden bestanden zijn.

·         binnenbrengen voor de verschillende wedstrijden is niet in deze planning opgenomen; zie daarvoor op de website of raadpleeg de wedstrijdcommissaris.

·         het is mogelijk dat er in de loop van ons fotoseizoen toch wijzigingen aan het programma moeten gebeuren.

·         Clubuitstappen 1e deel 2019: 20/01, 17/03 en 19/05.